eNyhetsbrev

VerkstadsForum PLM & ERP Magazine

Vår webbsajt-satsning har burit rikligt med frukt under 2010. Inte nog med att www.verkstadsforum.se, vårt eNyhetsbrev och PLM TV har etablerats rekord-snabbt, också pappersupplagan av VerkstadsForum har fått sig en ordentlig knuff uppåt. Vi har ökat pappersupplagan med ca 2.100 nyprenumeranter som till övervägande del kommit via webbsajtens olika kampanjer. Det betyder att VerkstadsForums pappersupplaga nu cirkuleras på arbetsplatserna med mer än 48 900 läsare.

Så här såg fördelningen mellan läsargrupperna ut:
* 46 % av upplagan når företagsledningen och andra beslutsfattare.
* 43 % når konstruktionschefer, beräk ningsingenjörer, IT-chefer, processtekniker, produktionsansvariga, PDM/CPC-ansvariga, webbtekniker, m. fl .
* 11 % personalansvariga, SCM-ansvariga/logi stikchefer, inköpschefer.

Alla som medverkar i produktframtagningsprocessen når Du via VerkstadsForum!

Som sagt var, VerkstadsForums pappersupplaga har utvecklats mycket kraftfullt, men har sedan 10 år ändå varit PLM-branschens enda etablerade dedicerade tidskrift kring sånt som CAD, CAE, CAM, PDM, ERP och automation.

VerkstadsForum.se

VerkstadsForum.se har på bara fyra år seglat upp som det viktigaste oberoende internetforumet för CAx-, PDM-, PLM- och ERP-relaterad journalistik och informationsinhämtning. Genom ett fokus på industriellt IT-stöd i alla dess former har vi genom papperstidningens idag 20-åriga utgivning byggt upp en unik kompetens. Och vi har i takt med den mediala utvecklingen av plattformar hakat på och skapat nya spännande distributionsbrickor för det redaktionella materialet.
Vi talar idag om sex olika plattformar för vår journalistik och informationsdistribution:
Sajten www.verkstadsforum.se för det dagliga nyhetsflödet. Webb TV-kanalen – med program som PLM & ERP TV News, och nu senast HETA STOLEN, har vi sedan tre år skapat en proffsig TV-programverksamhet, som nått ut till helt nya publikkategorier – framför allt då inom den yngre generationen. Vi är bl a världens enda TV-medium specialiserad på industriella PLM- och ERP-relaterade sändningar. eNyhetsbrevet – var tionde dag sammanfattar vi nyhetsflödet på produktutvecklings-, affärsystems- och automationsområdena. I dagsläget har vi ca 15 000 mottagare. Mobil PLM&ERP News – inom kort startar vi en ny servicebricka – nyheterna och TV-programmenkommer då också att distribueras via mobiltelefoni. Facebook här rapporterar vi kontinuerligt, med korta rappa inlägg om vad som händer bakom rekationskulisserna.

VILKA ÄR DET SOM BESÖKER OSS? Generellt handlar det om personer i beslutsfattande positioner över hela skalan av organisationsstorlekar - från storföretag och offentliga institutioner till små- och medelstora företag. Erfarenheten och statistiken visar på omedelbar respons från dessa beslutsfattare. Informationen och analyserna från våra olika mediebrickor har blivit en väsentlig del av IT-personalens och chefernas beslutsunderlag.